Biyogaz Santral İşletmeleri İçin Pales Technic

Pales, yurt içi ve yurt dışı uzmanları, alt yüklenicileri ve tedarikçileri ile birlikte hem garanti süresi hem de garanti süresi dışında, sağlamış olduğu tüm hizmet, ekipman ve malzemelere teknik destek, yedek parça ve sarf malzeme sağlamaktadır.

Devamını oku

Biyogaz Tesis İşletmesi ve Bakım – Onarımda Üstün Hizmet

Pales Teknik, 2016 yılında kurulan eğitimli ve tecrübeli çalışanları ile bir tesisin işletim sürecini üstlenen en önemli Pales iştiraklerinden biridir. Deneyimli kadrosuyla biyogaz tesis işletmesi ve Bakım Onarım konusunda her türlü ihtiyacının karşılanması şirketimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Biyogaz tesislerinin doğru işletilmesi ile

8300 saat

çalıştırılabilir

8.3 milyon

kWh elektrik üretilir

5.800

ton buhar

7000

ton organik gübre

Hizmetler

Biyogaz, Elektrik Ve Gübre Tesislerinin İşletilmesi

Uzman, eğitimli ve deneyimli kadromuz ile teknoloji ağımız sayesinde biyogaz, elektrik ve gübre tesisleri yüksek verim, emre amadelik ve karlılıkla sürdürülebilir bir işletmeye sahip olur.

DETAYLI BİLGİ

b1
biyogaz-tesis

Uzatılmış Garanti

Pales Teknik tarafından bakım ve onarımı gerçekleştirilen tüm tesisler, çeşitli sınıftaki ekipman ve malzemeler için uzatılmış garanti koşullarından yararlanırlar.

DETAYLI BİLGİ

Sarf Malzeme ve Yedek Parça

Pales Teknik olarak normal koşullarda tesis tarafından temin edilmesi gereken tüm sarf malzeme ve yedek parça stoğunu temin etmekte ve sahada bulundurmaktayız.

DETAYLI BİLGİ

WSI_JK_Nahtec_0105_20170510__JK11128-1024x684
4

Uzman Temini

İhtiyaç doğrultusunda bakım-onarım ekibi tesiste görev alır. Bu ekip ilgili eğitimleri gerçek boyutlu bir tesis işletmesinde almış olup, tesis bakım ve onarımı konularında gerekli bilgilere ve deneyime sahiptirler.

DETAYLI BİLGİ

Bakım ve Onarım Hizmetleri

Pales Teknik yurt içi ve yurt dışı uzmanları, alt yüklenicileri ve tedarikçileri ile birlikte hem garanti süresince hem de garanti süresi dışında, sağlamış olduğu tüm hizmet, ekipman ve malzemelere teknik destek vermekte, yedek parça ve sarf malzeme ihtiyacını karşılamaktadır.

DETAYLI BİLGİ

Ek-111

Sıkça Sorulan Sorular

Biyogaz, organik maddenin oksijensiz ortamda biyolojik bozunması sonucunda oluşan nihai üründür. Doğada da yaygın olarak görülen bu mekanizmaya bazı örnekler; bataklıklarda, deniz tabanlarında, sıvı dışkı çukurlarında oluşan bozunmalardır.

Tipik biyogaz kompozisyonu %55-70 metan (CH4), %30-45 karbondioksit (CO2), ve eser miktarda hidrojen, hidrojen sülfür, karbon monoksit ve azot gazlarından oluşur.

Biyogazın bileşenlerinin varlığı ve oranları tesis tipi ve hammadde gibi farklı çevresel faktörlere göre değişiklik gösterebilir. Sıklıkla bulunan safsızlıklar ve yarattığı sorunlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bileşik İçerik Etki
CO2 25-50% – Kalorifik değeri düşürür– Gaz ıslak ise korozyona neden olur.
H2S 0-0,05% – Ekipman ve boru sistemlerinde aşındırıcı etki yapar– Yanma sonrası SO2 emisyonları veya tam yanmama sonucu H2S emisyonları oluşur (sınır değer %0.1 olmalıdır).
NH3 0-0,05% – Yanma sonucu oluşan NOx emisyonları yakıt hücrelerine zarar verir.
Su buharı 1-5% – Ekipman ve boru sistemlerinde aşındırıcı etki yapar– Boru sistemi ve nozullarda donma riski oluşturur.
Toz >5 µm – Nozulları ve yakıt hücrelerini tıkar.
N2 0-5% – Kalorifik değeri düşürür.
Siloksan 0-50 mgm-3 – Motor sistemlerine zarar verir ve aşındırır.

Biyogaz oluşumu farklı mikrobiyolojik süreçlerde gerçekleşmektedir. Bozunma aşamaları sırasıyla; hidroliz, asitojenez, asetojenez ve metanojenez evreleri olarak dörde ayrılır. İlk aşama olan “hidroliz” aşamasında suda çözünmeyen kompleks maddeler (karbonhidratlar, albüminler, yağlar, vb.) suda çözünebilen daha basit organik yapılara (aminoasitler, şeker, yağ asitleri, vb.) dönüştürülür. Buna katılan hidrolitik bakteriler, malzemeyi biyokimyasal olarak parçalayan enzimleri serbest bırakırlar. Birinci aşamada suda çözünebilen forma dönüştürülen ürünler ise “asitojenez” aşamasında daha düşük moleküler ağırlıktaki organik asitlere, hidrojen ve karbondioksite dönüştürülür. Ortam koşullarına ve ortamda bulunan bakteri türlerine göre oluşan ürünler değişiklik gösterebilir. Üçüncü aşama olan “asetojenez” de ikinci aşamada oluşan ürünler anaerobik oksidasyon ile karbon dioksit (CO2) ve hidrojen gibi basit organik asitlere ve bunun yanı sıra asetik asite (CH3COOH) dönüştürülür. Biyogaz oluşumunun son aşaması olan “metanojenez” de öncelikle asetik asitler, hidrojen ve karbondioksit, mutlak anaerobik metanojen arkeler tarafından metana dönüştürülür. Hidrojen kullanan metanojenler hidrojen ve karbondioksitten metan üretirken, asetoklastik metan oluşturucular asetik asidi ayrıştırarak metan oluştururlar.

Tüm organik atıklar biyogaza dönüştürülebilir. Sıklıkla kullanılan atıkların başında hayvansal atıklar (dışkı ve kesimhane), zirai atıklar, evsel katı atıklar ve arıtma çamurları gelir. Bunların yanında endüstriyel atıklar (deri, tekstil, kağıt, gıda, şeker vs), bahçe ve yemek atıkları da kullanılan hammaddeler arasındadır.

Biyogaz tesisi istenilen boyutlarda yapılabildiği için teorikte herkes tesis kurabilir. Tesislerdeki reaktör boyutu birkaç m3’ten onbinlerce m3’e kadar değişebilir. Bu kapsamda birkaç hayvanı olan bir çiftçi de bir şehrin çöp işine bakan belediye de tesis kurabilir. Ancak genel profile bakıldığından başta yatırımcılar olmak üzere hayvancılık tesisi sahipleri, organik atık üreten tesis sahipleri, belediyeler, çiftçiler, yerel kamu ve sivil toplam kuruluşları biyogaz enerji tesisleri kurmaktadır.

Biyogaz enerji tesisinin büyüklüğünü hammadde miktarı belirlemektedir. Bu kapsamda atık besleme miktarı tesisin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Atık miktarı ne kadar fazla ise tesis o kadar büyük olmaktadır.

Bir biyogaz tesisinin ana bileşenleri aşağıdaki gibidir.

• Atık Kabul ünitesi
• Biyoreaktörler
• Biyogaz depolama ve şartlandırma
• Kojenerasyon sistemi
• Atık ısı grubu
• Elektrik bağlantı grubu
• Gübre tesisi
• Alev bacası

Bunlara ek olarak parçalama ve karıştırma ünitesi (atık tipine göre), ön işlem ünitesi, atık su arıtma tesisi, biyogaz temizleyici ve biyometan saflaştırıcı gibi tesise özel bileşenlerde bulunabilir.

Biyogaz enerji tesisleri doğrudan ve dolaylı olarak çevreye çok yararlı yapılardır. Öncelikle atık vasfında olan hammaddelerle işletildikleri için hızlı ve zararsız bir atık bertarafı yaratmaktadır. Atıklardan biyogaz üreten tesisler, bu biyogazı kullanarak enerji üretimi yapmaktadır. Bu kapsamda sıklıkla kullanılan yöntem biyogazın kojenerasyon sistemlerinde yakılarak elektrik ve ısı enerjisi üretimidir. Ancak avrupanın birçok ülkesinde biyogaz temizlenip içindeki metan oranı yükseltilerek biyometan haline dönüştürülmekte ve doğalgaz şebekesine beslenmektedir. Çürütme sonucu ortaya çıkan fermente atıklar ise organik gübre vasfındadır ve hem katı halde hem de sıvı halde kullanılmaktadır. Ayrıca biyogaz enerji tesisleri gerek temiz enerji ürettikleri gerekse doğada metana dönüşecek atıkları bertaraf ettikleri için sera gazı emisyonunu azaltmaktadır.

Biyogaz tesisi bir enerji yatırımı olarak düşünülüyorsa minimum tercih edilecek boyut 500 kW kurulu güç olmalıdır. Ancak tesis boyutu büyüdükçe birim yatırım miktarı azalacağı için daha büyük tesislerin geri dönüş süresi daha düşük olacaktır.

Biyogaz enerji tesisinin boyutunu ve kurulu gücünü hammadde girişi belirlemektedir. Bu kapsamda yapılacak bir proje fizibilitesi gerekli bilgileri verecektir. Biyogaz enerji tesisi kurulumuna yönelik olan projelerde, ilk adım bir fizibilitenin hazırlanarak gerek tesis boyutu gerekse üretim hesapları hakkında fikir sahibi olmaktır.

Biyogaz enerji tesisinin kurulumu sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar genellikle aynı zamanda maliyetlerle doğrudan ilişkilidir. Bu kapsamda dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde verilebilir.

• Fizibilitenin doğru yapılıp yapılmadığı
• Atık kaynaklarına yakınlık
• Atık akışının güvenilirliği
• Uygun ekipmanların alınması/kullanılması
• Arazi fiyatı
Bunun yanında tesis devreye alındıktan sonra önem kazanan işletme ve bakım/onarım maliyetleri ile birincil ve ikincil gelirler ise tesisin karlılığını etkileyen faktörlerdir.

Bize Ulaşın